Selecteer een pagina

Blog

De Integriteitsfunctionaris: de schakel tussen top en basis.

De Integriteitsfunctionaris: de schakel tussen top en basis.

De integriteitsfunctionaris die niet mag ontbreken in een integere organisatie. Inleiding De integriteitsfunctionaris speelt een sleutelrol in het coördineren en implementeren van het integriteitsbeleid. ik ga in dit blog dieper in op zijn werkzaamheden. Aan...

Het gemis aan een aanspreekcultuur in de Tweede Kamer

Het gemis aan een aanspreekcultuur in de Tweede Kamer

Aanspreken een kwestie van cultuur: ook in de Tweede Kamer door een kamervoorzitter. Inleiding Recent onderzoek naar de integriteit van de oud-Tweede Kamervoorzitter Arib (Pvda) heeft uitgewezen dat zij een 9-tal medewerkers van de ambtelijke ondersteuning van de...

Integriteit en bestuur gaan best samen.

Integriteit en bestuur gaan best samen.

Integriteit ontstaat waar openheid en een open vizier de regel is. Dan gaat het nog niet vanzelf. Integriteit is  nooit van zelfsprekend. Wijziging van de cultuur in de organisatie is noodzakelijk. Mensen moeten getraind worden in integriteit. Ook moeten we mensen, al...

Tegenspraak: de actualiteit

Tegenspraak: de actualiteit

Blog Tegenspraak/tegenmacht Vandaag behandel ik in dit blog het organiseren van tegenspraak in de organisatie, in het kader van tegenmacht.  Dit item was eerder actueel vanwege de omgangsvormen van de opgestapte VVD-minister van onderwijs en de voorzitter van de...

Boekbespreking Morele Dilemma’s in de boardroom

Boekbespreking Morele Dilemma’s in de boardroom

Boekbespreking  “Morele dilemma’s in de Boardroom”. Inhoud: Moeilijke keuzes voor bestuurders en commissarissen Schrijver Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers Uitgeverij Mediawerf ISBN-nummer 9789083296364 Inleiding Vandaag een blog over een boek dat in het kader van...

Schrijft u ook alleen wat uw bestuurder er van vindt?

Schrijft u ook alleen wat uw bestuurder er van vindt?

Een integer beleidsadvies Vandaag is het onderwerp het integer handelen bij een beleidsadvies. Het maakt daarbij overigens niet uit of het gaat om een provincie,  een gemeente of het rijk. Vandaar  dat ik hierbij mijn advies/spoorboekje voor de  totstandkoming van een...

Waarom Aanspreken? Een kwestie van cultuur.

Waarom Aanspreken? Een kwestie van cultuur.

Waarom aanspreken? Een kwestie van cultuur. In de ideale wereld zijn er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft  niemand last van een ander. Helaas, we leven niet in een ideale wereld. Soms heb je last van elkaar. Soms doen collega’s dingen die niet...

Aanspreken en aangesproken worden

Aanspreken en aangesproken worden

Harmonie en stekelig gaat best samen vandaar deze foto. Vandaag geef ik praktische tips bij aanspreken en aangesproken worden bij ongewenst gedrag. Dat ongewenste gedrag op de werkvloer en een veilige werkomgeving staat vandaag de dag in de belangstelling. Aanspreken...

De rotte appel en de rotte mand in Integriteitsland.

De rotte appel en de rotte mand in Integriteitsland.

De rotte appel en de rotte mand in integriteitsland. Vandaag een blog over de (rotte) appel en de (rotte) mand in integriteitskwesties. Beide worden als metafoor gebruikt om aan te geven of het nu een medewerker (de appel) is die niet integer handelt of de mand (de...

Integer Werven en Selecteren

Integer Werven en Selecteren

Ik behandel vandaag het onderwerp integer werven en selecteren, als onderdeel van het integer personeelsbeleid. Het integer werven en selecteren van personeel Het werven en selecteren moet op een integere manier plaatsvinden. De volgende normen en waarden...

Integer Personeelsbeleid

Integer Personeelsbeleid

Ik beschrijf de maatregelen die noodzakelijk zijn om tot een integer personeelsbeleid (HRM) te komen.  10 maatregelen onder het motto “10 over Goud”. Het onderwerp Integere Werving en Selectie behandel ik in een afzonderlijk blog. De maatregelen zijn geactualiseerd:...

Maatregelen voor een Integere Organisatie

Maatregelen voor een Integere Organisatie

Maatregelen voor een Integere organisatie. Inleiding Vandaag behandel ik de maatregelen die een organisatie moet nemen om een integere organisatie te (willen) zijn. De maatregelen zijn geschreven voor gemeenten, maar je kunt ze ook betrekkelijk simpel vertalen naar...

Wat is Integriteit?

Wat is Integriteit?

Wat verstaan we onder integriteit? Het gaat over ‘goed’ handelen volgens de regels van het maatschappelijke verkeer en de geldende normen en waarden. Een belangrijk kenmerk Een belangrijk kenmerk van Integriteit is dat het plaats- tijd- en context gebonden is. Wat in...

Integriteit in de dagelijkse (beroeps-)praktijk

Integriteit in de dagelijkse (beroeps-)praktijk

Integriteit in de praktijk van alledag. Woord vooraf. Vandaag behandel ik in dit blog hoe je nu omgaat met integriteit in de (beroeps)praktijk. Passages in dit blog zijn ontleend aan een boek van Edgar Karssing met de titel “integriteit in de beroepspraktijk”. Dit...

Deugdethiek en integriteit.

Deugdethiek en integriteit.

Achtergronden en aanbevelingen bij (deugd)ethiek en  integriteit* Inleiding Vandaag een blog over deugdethiek en integriteit. De deugdethiek kan bijdragen aan bevordering van integriteit. Het geeft menselijk (samen)leven ideeën over de wijze waarop menselijk handelen...

Boekbespreking De Integere Manager

Boekbespreking De Integere Manager

Boekbespreking  “De integere Manager”. Inhoud: het belang van integriteit voor iedere leidinggevende Onderschrift: Over de top, dilemma’s en de diamant. Schrijver Muel Kaptein Uitgeverij van Gorcum ISBN-nummer 978 90 232 3857 7 Inleiding Vandaag een blog over een boek...

Twee dingen vanuit Limburg Integriteit

Twee dingen vanuit Limburg Integriteit

  Twee dingen van Integriteit Limburg : Integriteit is geen spel maar er is wel een integriteitsspel. “Integriteit is een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is. Integer handelen houdt in dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met...

Management en Integriteit een twee-eenheid

Management en Integriteit een twee-eenheid

Management en integriteit een twee-eenheid. Inleiding De eindverantwoordelijkheid voor het integriteitsbeleid ligt primair bij het management. Het management beschikt niet altijd over voldoende tijd, specifieke expertise op het gebied van integriteit en de...

Boekbespreking “Zo doen we dat hier”

Boekbespreking “Zo doen we dat hier”

Boekbespreking  “ Zo doen we dat hier”. Inhoud: bestuurders over het stimuleren van integriteit Schrijvers  Niels-Ingvar Boer en Albert Jan Stam* Uitgeverij Stichting  Berenschot Fundatie ISBN-nummer 978-94-90314-18-7 Inleiding Vandaag het eerste blog over een boek ,...

Boekbespreking “De oplossing is het probleem niet”

Boekbespreking “De oplossing is het probleem niet”

Boekbespreking  “ De oplossing is het probleem niet”. Inhoud: over ethiek, integriteit en compliance Schrijver Edgar Karssing Uitgeverij Nederlands Compliance Instituut ISBN-nummer 978-94-91252-01-3 Inleiding Vandaag het tweede blog over een boek , in het kader van...

Vragen of gewoon meer informatie? Neem contact met mij op.

Contactgegevens

U kunt mij bereiken via
06 13512886

Of mail naar:

integriteitinhetheuvelland@gmail.com

7 + 9 =

LinkedIn
Share