Selecteer een pagina

Boekbespreking  “ Zo doen we dat hier”.
Inhoud: bestuurders over het stimuleren van integriteit
Schrijvers  Niels-Ingvar Boer en Albert Jan Stam*
Uitgeverij Stichting  Berenschot Fundatie
ISBN-nummer 978-94-90314-18-7

Inleiding
Vandaag het eerste blog over een boek , in het kader van integriteit, dat niet mag ontbreken in de integriteitsbibliotheek van bestuurders, (integriteits)managers, toezichthouders, (leden) van de ondernemingsraden, medewerkers van een organisatie en iedereen die wil bijdragen aan een integere organisatie.

Een woord vooraf
In een boekbespreking kan ik alleen met een beknopte inhoudsopgave volstaan en de meest zinvolle  conclusies verwoorden. Het doel van dit blog is immers om de lezer te stimuleren om het boek, al dan niet electronisch, ter hand te nemen voor nog meer interessante feiten.

Beschrijving boek
In het boek komen twaalf ervaren bestuurders aan het woord. Zij geven antwoord op de vraag hoe zij invulling geven aan integriteit in de weerbarstige integriteits-praktijk. Het boek geeft inzicht in het morele krachtenveld waarbinnen bestuurders (moeten) handelen. Het gaat daarbij niet alleen om het integer handelen van de bestuurder, maar ook om het besturen van een integere organisatie. Ik noem dat maar beide zijden van de “integriteits-munt”. De ene zijde is onlosmakelijk verbonden aan de andere. De ene zijde heeft gevolgen voor de andere zijde.

De inleiding begint met de zin Integriteit is belangrijk maar niet vanzelfsprekend
Volgens de schrijvers is integriteit een permanente en weerbarstige zoektocht. Dat wordt vervolgens  onderbouwd, waarbij de teksten een hoog niveau van kamergeleerdheid krijgen. De bedoelingen van de schrijvers waardeer ik zeer, maar het lukt door de bank genomen niet om te schrijven voor een breed publiek. Je moet je soms door moeizaam taalgebruik heen worstelen. En dat is jammer, omdat het boek juist de bedoeling heeft er te zijn voor iedereen die geinteresseerd is in integriteit
Maar  niet getreurd, het boek leent zich er wel voor in dit blog een vertaalslag te maken naar “Zo doen we dat hier in Limburg” in Jip en Janneke-taal ofwel “Integriteit voor dummies”

Het voordeel van het boek
Het voordeel van het boek is dat alle facetten die in mijn eerdere blogs zijn behandeld in meer of mindere mate aan de orde komen. Dat maakt het enerzijds mogelijk om naar mijn eerdere blogs te verwijzen, maar ook om aanvullende, lezenswaardige opvattingen in gewone mensentaal neer te schrijven. De schrijvers  hopen met 12  persoonlijke verhalen en de lessen die zij daaruit trekken bij te dragen aan een integere organisatie. Het voordeel is verder dat deze twaalf personen een bont gezelschap is van verschillende organisaties. Van de Rabobank, onderwijs, woningcorporatie, gezondheidszorg , veiligheidsregio, pensioenuitvoerings-organisatie, provincie en ministerie.Iedere bestuurder loopt tegen morele dillemma’s aan, zo is de boodschap uit de 12 verhalen.

De waarde van het boek
De waarde van het boek is dat uit de 12 afzonderlijke verhalen een aantal krachten worden gehaald die “de rijgdraden”vormen die de verhalen bijeenhouden. Je kunt ze ook gewoon de rode draden noemen uit de verhalen. Maar met die kleur heeft Berenschot niet zo veel(grapje RA)
Hier komen wat mij betreft de rode draden:
-moreel handelen
-verbinden
-vertrouwen hebben en geven
-een lerende organisatie
-goed samenwerken
-open handelen
-het goede voorbeeld geven
-vooral doorgaan

De kracht van het boek
De kracht van het boek is dat per rode draad een soort checklist is toegevoegd met een tiental vragen. Zo komt bij de rode draad goed samenwerken (“de kracht van de dialoog” ) aanspreken en tegenspreken aan de orde. En daarover hoef ik u niets meer te vertellen als u mijn eerdere blogs over aanspreken en tegenspreken hebt gelezen. Als het gaat om “de kracht van de volharding” (rode draad: “vooral doorgaan”) geeft de checklist een aardig beeld om te voorkomen dat integriteit even een hype is/wordt. Permanente aandacht wordt gevraagd via gewone overleg-momenten, zoals werkoverleggen, mt-vergaderingen, functioneringsgesprekken en bij sollicitatiegesprekken. Ook op dit onderdeel is uit dit boek voor de lezer van mijn eerdere blogs geen nieuws te halen. Je legt dit vast in (korte) beleidsnota’s was mijn stelling.

Conclusie
De conclusie is dat ondanks soms moeilijk taalgebruik, waardoor het lezen van het boek wordt belemmerd voor een breed publiek, het boek een aanrader blijft voor iedereen die integriteit in de organisatie een warm hart toe draagt. Praktijk en theorie zijn in balans. Praktisch is het zeker, als je alleen de checklisten in het boek gebruikt. Mijn eindoordeel: een 8. 3 sterren.

Wilt u de tekst van mijn  eerdere blog nog eens teruglezen? Al mijn blogs vindt u op www.integerheuvelland.nl. Op verzoek kan ik u ook de tekst van dit blog via mail toezenden. Mijn mail-adres is integriteitinhetheuvelland@gmail.com

*Beide schrijvers waren in 2013 werkzaam bij Berenschot. Berenschot is een organisatieadviesbureau voor zowel de (semi-)overheid als het particulier bedrijfsleven.

 

 

 

LinkedIn
Share