Selecteer een pagina

Boekbespreking  “De Kleine Gids Integriteitsmanagement 2010”.
Schrijver Frans van Oostrum
Uitgeverij Kluwer
ISBN-nummer 978 90 13 06668 5

Inleiding
Vandaag het zesde blog over een boek , in het kader van integriteit, dat niet mag ontbreken in de integriteitsbibliotheek van de  (integriteits)managers, bestuurders, leden van de or en medewerkers  die willen bijdragen aan een integere organisatie.

Een woord vooraf
In een boekbespreking kan ik alleen met een beknopte inhoudsopgave volstaan en de meest zinvolle  conclusies verwoorden. Het doel van dit blog is immers om de lezer te stimuleren om het boek, al dan niet elektronisch, ter hand te nemen voor nog meer interessante feiten.

Beschrijving van het boek
De schrijver is op het moment van het schijven van de gids werkzaam bij het UWV. In 2008 heeft hij de Ien Dales Award ontvangen.

In het kader van de serie Kleine Gids is dit boekwerkje een gids om te komen tot een integere organisatie. Het boekwerkje geeft o.a. inzicht in het opzetten van een integriteitsorganisatie. De vraag wordt gesteld en beantwoord welke bouwstenen daarvoor nodig zijn. Ook wordt ingegaan op de vraag welke professionals daarbij een rol spelen. Daarnaast wordt aangegeven hoe men resultaten krijgt en op welke manier men resultaten van integriteitsmanagement meet.

Vermeldingswaard is een onderzoek dat in de gids wordt aangehaald. Dat onderzoek wijst uit dat het managen van integriteit diverse positieve effecten op de bedrijfsvoering heeft. Zo blijkt dat de werksfeer 30% beter wordt gewaardeerd bij integere managers. Daarnaast is de arbeidsmotivatie van medewerkers bij integer leiderschap 17% hoger dan bij niet-integer management.

In het hoofdstuk “En nu aan het werk” en dan in het bijzonder “verbeelden, verbinden, vertalen en vertonen” wordt aangegeven dat als daaraan wordt voldaan, integriteit een bijdrage levert aan de excellente bedrijfsvoering.

Ik sluit af met de slotzin van de schrijver: “Aan het werk gaan met integriteit en integer handelen is inspirerend. Het geeft energie en levert een positief resultaat op.. Integriteit  zal meer dan een mooi woord worden”.

De waarde van het boek  
De waarde van het boek is dat het boekje een kompas is en een gereedschapskist die kunnen  helpen de richting vast te houden als wordt gekoerst op een integere organisatie. Dat wordt gedaan in begrijpelijke en heldere taal. Veel wat aan de orde komt is uit meerdere integriteitsboeken samengevat. Het boekje is een goede eerste brede verkenning op het gebied van integriteit. Wil je verdieping, dan kun je mijn eerdere blogs over integriteit en de opgetekende boekbesprekingen er bij halen.
Dat blijkt ook wel uit de literatuurlijst in de gids.  Zo komen bekende schrijvers over integriteit op de lijst voor zoals Kaptein en Karssing. Daarnaast zijn er diverse bijlagen in het boek opgenomen die zeer praktisch zijn. Belangrijk is  o.a. de inhoud van een integriteitstraining en verslaglegging van (vermeende) integriteits-schendingen.

Conclusie
Omdat het boek praktische voorbeelden en bijlagen bevat, kan dit boek goed bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling naar een integere organisatie en een integere medewerker.  Het is een goede aanrader voor mensen die een eerste indruk willen hebben van een integere organisatie met alles wat daar bij komt kijken. Mijn eindoordeel: een 9. 3 sterren.

Wilt u de tekst van mijn  eerdere blog nog eens teruglezen? Al mijn blogs vindt u op www.integereachterhoek.nl. Wilt u de tekst via mail toegezonden krijgen of wilt u vragen of opmerkingen stellen, mijn mailadres is integriteitindeachterhoek@gmail.com

 

 

LinkedIn
Share