Selecteer een pagina

Heeft u de debatten in de Tweede Kamer over de miljoenennota ook gevolgd? Ik voor een deel wel. Ik zag aan het einde van  het debat een kamer opereren waarbij samenwerking met partijen werd gezocht. Wat over blijft is natuurlijk dat, over het algemeen gesproken, niet iedere partij zijn (volledige) zin krijgt. Dat kan ook niet anders. We zijn een verdeeld land dus heb je ook in de kamer vele fracties. Al met al bekruipt mij het gevoel, dat meer dan in het verleden,  compromissen zijn gevonden waar veel partijen zich in kunnen vinden. Als dat de uitkomst is omdat er nog geen kabinet is, dan mag dat wat mij betreft zo blijven. Aan een open bestuurscultuur, waar samenwerking niet echt voorop stond, heeft het vele jaren ontbroken. Veel was dichtgetimmerd in beton, voordat de discussie werd gevoerd met andere partijen in de kamer.

Waarom dit vooraf in dit blog over integriteit? Integriteit ontstaat waar openheid en een open vizier de regel is. Dan gaat het nog niet vanzelf. We zien Tweede Kamerleden (gelukkig maar een enkele) die niet durven te erkennen dat belangenverstrengeling op de loer ligt als het onderwerp ook raakt aan je leven als ondernemer. Vreemd. Het kamerlidmaatschap is toch echt niet zodanig dat je daarnaast ook ondernemer kunt zijn. En als je die petten tussen algemeen belang en eigen belang niet kunt scheiden, dan heb je op zijn minst de schijn tegen. Dan is er maar één remedie: kiezen of delen. Ha ga dan maar zou ik zo zeggen. Niet voor niets dat de VVD-fractie om die reden het desbetreffende kamerlid de deur heeft gewezen.

Maar ook in het kabinet vertrekken ministers die vervolgens adviseur of lobbyist worden. We noemen dat draaideur-bestuurders. Al een tijdje was dat bekend en had terstond dat werk moeten worden afgestoten. Terecht dat later door datzelfde kabinet is bepaald dat een dergelijke nieuwe functie als lobbyist zich niet verhoud tot invloed op ambtenaren en bestuurders. Mevrouw is gewoon niet welkom op haar oude ministerie, zo is terecht bepaald. Daarmee wordt voldaan aan het principe, vanuit integriteitsoverwegingen, dat er geen sprake mag zijn van een draaideur-bestuurder/lobbyist.

Bovenstaande voorbeelden geven maar weer eens aan dat integriteit nooit van zelfsprekend is. Dat wijziging van de cultuur in de organisatie noodzakelijk is. En dat dus de mensen getraind moeten worden in integriteit. Ook moeten we mensen, al dan niet publiekelijk, bij de les houden. Aanspreken en tegenmacht hoort daar bij.

Meer weten over integriteit? Bezoek dan mijn website www.integereachterhoek.nl

 

LinkedIn
Share