Selecteer een pagina

 Boekbespreking  “Integriteit in de beroepspraktijk”.
Inhoud: het karakter van integriteit in de beroepspraktijk
Edgar Karssing
Uitgeverij van Gorcum
ISBN-nummer 90 232 4174 6

Inleiding
Vandaag het zevende en laatste blog over een boek , in het kader van integriteit, dat niet mag ontbreken in de integriteitsbibliotheek van de  (integriteits)managers, bestuurders en medewerkers die willen bijdragen aan een integere organisatie.

Een woord vooraf
In een boekbespreking kan ik alleen met een beknopte inhoudsopgave volstaan en de meest zinvolle  conclusies verwoorden. Het doel van dit blog is immers om de lezer te stimuleren om het boek, al dan niet elektronisch, ter hand te nemen voor nog meer interessante feiten.

Beschrijving van het boek
Het boek begint met een stelling die centraal staat in het boek: “Het is met integriteit net als met geluk: in je eentje kun je een eind komen, maar je komt verder met zijn tweeën”.

Het boek gaat over integriteit in de beroepspraktijk. In het boek wordt dit toegespitst op de beroepsbeoefenaar en op een viertal deelvragen:
Wat is een integere beroepsbeoefenaar?
Waarop mag een beroepsbeoefenaar redelijkerwijs worden aangesproken?
Waarom is integriteit in de beroepspraktijk belangrijk?
Wat zijn de ontwikkelingen die aandacht voor integriteit rechtvaardigen?

De schrijver begeeft zich in het boek op het kruispunt van theoretische noties en praktische vragen. Daarbij komen in twee theoretische hoofdstukken twee perspectieven aan de orde: het maatschappelijke en het persoonlijke perspectief. Bij dat laatste staat morele zelfsturing centraal. Bij het eerste gaat het om moraliteit, standvastigheid en verantwoorden.
De schrijver bespreekt vervolgens het integriteitsbeleid van de Nederlandse overheid.

Hij geeft daarnaast aan hoe je een verantwoorde beroepsbeoefening kan bevorderen. Zo wordt bij het onderdeel Integriteit als professionele verantwoordelijkheid Moreel Beraad geïntroduceerd: integriteit is gediend met een goed gesprek. De deelnemers worden waarnemer van hun eigen denken: vaak worden pas in een gesprek onze morele blinde vlekken en het gebrek aan samenhang in ons denken duidelijk.

In de laatste twee hoofdstukken wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste conclusies en een afronding/epiloog. Dat laatste wordt gevat in een interview met zichzelf. Een methode die hij ook gebruikt in andere boeken. Het geeft de schrijver de mogelijkheid de puntjes op de i te zetten.

De waarde van het boek
Het boek is een prikkelend boek, dat de lezer aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, citaten en stellingen aan het denken zet over wat integriteit nu eigenlijk is en een vertaalslag biedt voor de weerbarstige dagelijkse praktijk.  Het is een goede inspiratiebron.

Conclusie
Het boek is zowel theoretisch als praktisch. Alle onderdelen van integriteit worden geschetst. Mijn eindoordeel: een 9. 3 sterren.

Wilt u de tekst van mijn  eerdere blog nog eens teruglezen? Al mijn blogs vindt u op www.integereachterhoek.nl. Wilt u de tekst via mail toegezonden krijgen of wilt u vragen of opmerkingen stellen, mijn mailadres is integriteitindeachterhoek@gmail.com
U kunt daar ook onderwerpen aandragen voor mijn volgende blog(s).

*De schrijver was op het moment van het verschijnen van het boek, filosoof en econoom en was als trainer en onderzoeker werkzaam aan de Nijenrode Business Universiteit

LinkedIn
Share